Klauzula RODO
slide slide slide slide slide

Klauzula RODO

Wszystkich składających zamówienia oraz przekazujących swoje dane kontaktowe informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych jest firma DRUKPOINT SC z siedzibą przy ul. Pańska 98 w Warszawie, panska@drukpoint.pl.

 

2. Celem zbierania danych jest wykonywanie usług i realizowanie zamówień zleconych przez Zamawiającego.

 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń i wykonania usług druku oraz innych mieszczących się ofercie firmy DRUKPOINT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonywanie usług i realizacja zamówień.

 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.